• آدرس:دفتر مدیریت :خ سهروردی شمالی، خ خلیل حسینی(سورنا) نبش نکیسا، پلاک 125
  • 09352821528
  • info@hanaficars.ir

[row style=”collapse” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”20px 20px 20px 20px” padding__md=”30px 30px 30px 30px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[section bg_color=”rgb(0,0,0)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(253, 111, 94)”]

[row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”]

[col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

فقط امروز

50%

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(253, 111, 94)”]

[section bg_color=”rgb(253, 111, 94)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”]

[col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

فقط امروز

50%

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[section label=”Unique Selling Points” bg_color=”#273647″ dark=”true” padding=”75px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

قیمت اصلی دوره 3 میلیون و 996 هزار تومان

  • قیمت:

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”270px” height__sm=”190px” bg_color=”rgb(16, 16, 16)” bg_overlay=”rgba(8, 8, 8, 0.81)” visibility=”hidden”]

[text_box width=”83″ position_x=”50″ position_y=”20″]

[gap height=”10px”]

فقط همین امروز%50 تخفیف

[gap height=”8px”]

[ux_countdown style=”text” size=”237″ size__sm=”144″ year=”2021″ month=”2″ day=”18″ time=”24:01″ t_day=”روز” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_sec=”ثانیه” t_hour_p=”ساعت”]

[/text_box]
[text_box position_x=”50″ position_y=”85″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section label=”Hero” bg_color=”rgb(194, 164, 133)” dark=”true” padding=”0px” height=”600px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[aparat id=’8bptl’]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[aparat id=’VbjeN’]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

گارانتی 100 درصدی ، بی قید و شرط 

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(91, 91, 91)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”]

[row style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[ux_banner height__sm=”300px” bg=”2269″ bg_color=”rgb(0,0,0)”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

گارانتی دوره

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”]

[featured_box img=”2265″ img_width=”40″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

عودت هزینه ی سفارش

این دوره گارانتی بی قید و شرط دارد.

  • قیمت:

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Timeline: Vertical”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1410″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نحوه ی برگزاری دوره

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

پس از خرید دوره امکان مشاهده ی ویدئوهای آموزشی برای شما میسر میشود.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

مدرس دوره

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

مدرسین دوره هوش خودرو :

جناب آقای محمد حسین حنفی بنیانگذار دوره هوش خودرو در ایران با بیش از 10سال سابقه کاری در بازار خودرو.

جناب آقای سعید وفایی مربی فروش و خودسازی با 18 سال سابقه تدریس.

جناب آقای مهدی مقسومی مدیر عامل مجموعه حقوقدانان هوشمند .

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1411″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1412″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

ضمانت دروه

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

این دوره گارانتی 100درصد دارد.

مدت زمان گارانتی دوره 3 ماهه است.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

مدت زمان دوره

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

مدت زمان این دوره بیش از 40 ساعت ویدئوهای آموزشی است.

دوره هوش خودرو در 4 بخش معامله گری -مسائل حقوقی -مسائل کارشناسی و ارتباط پول ساز به شما آموزش داده میشود.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”1413″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

  • قیمت:

[/col]

[/row]
[section]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[divider align=”center” width=”200px”]

[title style=”center” text=”اولین دوره هوش خودرو در ایران”]

قیمت دوره فقط 1 میلیون و 998 هزار تومان

[gap height=”50px”]

  • قیمت:

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]