• آدرس:دفتر مدیریت :خ سهروردی شمالی، خ خلیل حسینی(سورنا) نبش نکیسا، پلاک 125
  • 09352821528
  • info@hanaficars.ir
[row style=”collapse” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”20px 20px 20px 20px” padding__md=”30px 30px 30px 30px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0,0,0)”] [section bg_color=”rgb(0,0,0)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(253, 111, 94)”] [row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”] [col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]
فروشBlack Friday
[/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(253, 111, 94)”] [section bg_color=”rgb(253, 111, 94)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(255, 255, 255)”] [row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”] [col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]
فروشBlack Friday

50%

[/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [section bg_color=”rgb(194, 164, 133)”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [aparat id=’YFV0P’] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [aparat id=’VbjeN’] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

گارانتی 100 درصدی ، بی قید و شرط 

[/col] [/row] [/section] [section] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ force_first=”small” divider=”0″ bg_radius=”60″ text_depth=”4″ animate=”fadeInUp” hover=”fade”] [ux_image id=”6623″ image_hover=”zoom-fade” image_hover_alt=”fade-in” animate=”fadeInUp” link=”#addcart”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(39, 54, 71)”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]
  • قیمت:
[/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(91, 91, 91)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”] [row style=”collapse” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ bg_color=”rgb(0,0,0)”] [ux_banner height__sm=”300px” bg=”2269″ bg_color=”rgb(0,0,0)”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″] [row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”] [col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]

گارانتی دوره

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”20px” color=”rgb(224, 220, 178)”] [featured_box img=”2265″ img_width=”40″ pos=”left” font_size=”small” margin=”0px 0px 30px 0px”]

عودت هزینه ی سفارش

این دوره گارانتی بی قید و شرط دارد.

  • قیمت:
[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Timeline: Vertical”] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1410″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

نحوه ی برگزاری دوره

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

پس از خرید دوره امکان مشاهده ی ویدئوهای آموزشی برای شما میسر میشود.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

مدرس دوره

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

مدرسین دوره هوش خودرو :

جناب آقای محمد حسین حنفی بنیانگذار دوره هوش خودرو در ایران با بیش از 10سال سابقه کاری در بازار خودرو.

جناب آقای سعید وفایی مربی فروش و خودسازی با 18 سال سابقه تدریس.

جناب آقای مهدی مقسومی مدیر عامل مجموعه حقوقدانان هوشمند .

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1411″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1412″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

ضمانت دروه

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

این دوره گارانتی 100درصد دارد.

مدت زمان گارانتی دوره 3 ماهه است.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

مدت زمان دوره

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

مدت زمان این دوره یک ماهه حدود 30 ساعت ویدئوهای آموزشی است.

دوره هوش خودرو در 3 بخش معامله گری -مسائل حقوقی -مسائل کارشناسی به شما آموزش داده میشود.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1413″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [row] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]
  • قیمت:
[/col] [/row] [section] [row] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″] [aparat id=’Qpd8i’] [divider align=”center” width=”200px”] [title style=”center” text=”اولین دوره هوش خودرو در ایران”]

قیمت دوره 3میلیون و 996 هزار تومان

[gap height=”50px”]

  • قیمت:

[/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/section]