• آدرس:دفتر مدیریت :خ سهروردی شمالی، خ خلیل حسینی(سورنا) نبش نکیسا، پلاک 125
  • 09352821528
  • info@hanaficars.ir
[section padding=”0px” height=”100px” height__sm=”0px” margin=”-15px” loading=”true”] [ux_slider type=”fade” freescroll=”true” parallax=”5″ mobile=”false” auto_slide=”false” pause_hover=”false”] [ux_banner height=”100%” bg=”1383″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” bg_pos=”68% 27%”] [text_box width=”52″ width__sm=”80″ animate=”bounceIn” parallax=”-1″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

 

[/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/section] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”] [featured_box img=”1385″ pos=”center” title=”بازدید خودرو پیش از خرید” margin=”px px px px” icon_border=”1″]

حتما پیش از درخواست کارشناسی، خودروی مدنظر خود را از نزدیک بازدید نموده و عیوب بصری آن نظیر خط و خش، قوری و سایر موارد را بررسی نمایید. در صورتی که خودرو از نظر ظاهری مورد پسند شما قرار گرفت، درخواست کارشناسی بدهید.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”] [featured_box img=”1386″ pos=”center” title=”درخواست کارشناس سیار” margin=”px px px px” icon_border=”1″]

بلافاصله پس از پسندیدن خودرو، با شماره های حنفی کار تماس بگیرید و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید. مشخصات خودروی مورد نظر خود را بدهید و زمان و مکان مورد نظر جهت بازدید خودروی خود را مشخص نمایید.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”] [featured_box img=”1387″ pos=”center” title=”دریافت گزارش رسمی کارشناسی خودرو” margin=”px px px px” icon_border=”1″]

کارشناس حنفی کار در محل مورد نظر شما حاضر خواهد شد. وضعیت خودرو را از نظر فنی، بدنه، آپشن و کارکرد بررسی نموده و تمام موارد را بر روی برگه رسمی کارشناسی خودروی مدنظر شما درج خواهد نمود.

[/featured_box] [/col] [/row] [row h_align=”center” padding=”80px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px”] [row_inner style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” padding=”30px 30px 30px 30px” depth=”1″ depth_hover=”4″] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ divider=”0″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”10px 0px 0px 0px” animate=”fadeInRight”] [featured_box img=”3373″ img_width=”597″ pos=”center”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”10px 0px 0px 0px” animate=”fadeInRight”] [featured_box img=”3376″ img_width=”600″ pos=”center” link=”https://wa.me/+989035151207″] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ divider=”0″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”10px 0px 0px 0px” animate=”fadeInRight” border=”24px 24px 24px 24px”] [featured_box img=”3378″ img_width=”600″ pos=”center” link=”https://t.me/hanafisupport2″ target=”_blank”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”آخرین خدمات انجام شده توسط حنفی کار” margin_top=”30px”] [blog_posts style=”push” col_spacing=”collapse” columns=”3″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” title_style=”uppercase” badge_style=”circle-inside” image_height=”100%” image_width=”53″ image_radius=”100″] [section bg_color=”rgb(91, 91, 91)” dark=”true” padding=”0px” class=”home-hero”] [row style=”collapse” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”4″ divider=”true” bg_color=”rgb(0,0,0)” animate=”fadeInUp” depth=”1″] [ux_banner height=”350px” height__sm=”300px” bg=”3358″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(0,0,0)” hover=”color” link=”https://hanaficars.ir/our-srvices/کارشناسی-خودرو/”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″] [row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”40px 0px 20px 0px”] [col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”9″ padding=”25px 0px 0px 0px”]
[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]