گیربکس دو کلاچه (DCT)

DCT

گیربکس دو کلاچه (DCT)

این سیستم جزو فناوری های نوین صنعت خودرو سازی به حساب می آید و وظیفه انتقال قدرت را بر عهده دارند.این گیربکس ها دارای دو سیستم کلاچ موازی هستندکه توسط کامپیوتر گیربکس (TCU) کنترل میشود.

انواع DCT :

  • نوع خیس : که سیال بودن مانع افزایش دما و اصطاک میشود و در خودروهای قدرتمند استفاده میشود.

  • نوع خشک : این نوع از DCT  مصرف سوخت بهینه تری دارد چون بار زیادی از روی موتور برداشته میشود و در خودرو هایی که در شهر رفت و آمد میکنند مورد استفاده قرار میگیرد.

و اما از معایب این سیستم میتوان به قیمت بالا و همینطور تعمیر پر هزینه و سخت آن به دلیل پیچیدگی این سیستم اشاره کرد و شاید این دلایل استفاده از این سیستم را محدود کرده است.