کروز کنترل

کروز

کروز کنترل

این سیستم ابزاری برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در میزان مورد درخواست راننده میباشد تا از سرعت غیر مجاز و جریمه شدن در امان باشد و در بسیاری از موارد جلوی تصادفات و برخوردهای شدید خودرو را میگیرد.در ضمن به استراحت کردن پای راننده نیز کمک میکند.این سیستم هنگام فشردن پدال ترمز و در مورد خودروهای دنده معمولی با فشردن پدال کلاچ از کروز خارج و به سیستم قبلی بر میگردد.

انواع سیستم کروز :

  • نسل اول :که با داشتن دو سنسور در جلو و عفب خودرو فاصله زمانی هم در جلو و هم در عقب خودرو کنترل میشود پیشرفته به حساب میاید.

  • نسل دوم : علاوه بر کنترل سرعت شرایط رانندگی و فاصله زمانی را نیز کنترل میکند.

  • نسل سوم : فقط قادر است سرعت را کنترل کند و زمان کنترل نمیشود.

و در آخر در چه مکان هایی نباید از کروز استفاده کرد :

علاوه بر مزیت های این سیستم در بعضی مکان ها نباید از این سیستم استفاده کرد به عنوان مثال در مسیرهای پر تردد و جاده های لغزنده -مسیرهای شهری و پر پیچ و خم – جاده های ناصاف و خیابان های درون شهری را میتوان نام برد.