آینه های الکتروکرومیک (تیره شونده)

آپشن های خودرو

آینه های الکتروکرومیک (تیره شونده)

                                       

 

 

یکی از موضوعاتی که در حین رانندگی باعث آزار چشم راننده میشود بازتاب نور چراغ خودروی پشت سر از طریق آینه جلو است و این موضوع هیچ ربطی به مهارت رانندگی ندارد لذا محققان خودرو سازی برای حل کردن این مشکل از آینه های تیره شونده که ارزانترین و بهترین راه حل است استفاده میکنند.

مکانیسم این سیستم به این صورت است که وقتی نور با شدت به آینه می تابد رنگ آینه به صورت اتوماتیک تیره شده و از آنجایی که رنگ تیره جاذب نور است مانع بازتاب نور شده و چشم راننده در امان خواهد ماند.این آینه ها از دو سطح شیشه ای درست شده اند که ژل الکتروکرومیک مابین این دو سطح نقش اصلی را ایفا میکند به این صورت که با شدت جریان الکتریسیته رنگ ژل تیره یا روشن میشود.