دوره ی جامع هوش خودرو

5.00 1 رای
3,996,000 تومان

بازار خودرو فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار استفاده کنندگان از ماشین ها افزوده می‌شود و واقعا خود، بازار بزرگی است.

1,068
3,996,000 تومان

دوره ی کارشناسی خودرو

بدون امتیاز 0 رای
3,996,000 تومان

بازار خودرو فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار استفاده کنندگان از ماشین ها افزوده می‌شود و واقعا خود، بازار بزرگی است.

1
3,996,000 تومان