• آدرس:دفتر مدیریت :خ سهروردی شمالی، خ خلیل حسینی(سورنا) نبش نکیسا، پلاک 125
  • 09352821528
  • info@hanaficars.ir
[section label=”Timeline: Vertical”] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1410″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

1999

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

2001

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1411″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1412″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

2007

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

2015

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”1413″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [row style=”collapse” padding=”50px 50px 50px 50px” padding__sm=”20px 20px 20px 20px” padding__md=”30px 30px 30px 30px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0,0,0)”] [section bg_color=”rgb(0,0,0)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(253, 111, 94)”] [row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”] [col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]
Black Friday Sale

50%

[button text=”Shop now” color=”alert”] [/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(253, 111, 94)”] [section bg_color=”rgb(253, 111, 94)” dark=”true” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”40″ border_color=”rgb(255, 255, 255)”] [row_inner style=”collapse” h_align=”center” padding=”50px 0px 50px 0px”] [col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]
Black Friday Sale

50%

[button text=”Shop now” color=”white”] [/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [/row]