ثبت نام دوره :

 

1-غیر حضوری (مجازی) : شامل ویدیوهای آموزشی و جلسات صوتی

مبلغ سرمایه گداری شما برای این دوره 2996000تومان میباشد.

2-حضوری : با رعایت پروتوکل های بهداشتی و تعداد محدود.

مبلغ سرمایه گداری شما برای این دوره 4996000تومان میباشد.